Header
 
  • Selamat Datang Ke Laman Web IADA Pulau Pinang - PENERAJU PENGELUARAN PADI PULAU PINANG
 

Khidmat Sokongan Teknikal

 

PENYELENGARAAN

Skim Keluasan (ha) Taliair (m) Parit (m) Jalan ladang (m)
Tanah Konkrit
Sg.Muda 6120 87,711 205,567 223,452  537,904
Pinang Tunggal 789 13,864 23,984 24,439 32,877 
Sg.Jarak 331 0 17,198 11,102 16,399 
Sg.Kulim 1312 40,463 49,151 44,739 100,009 
Sg.Acheh 1365 5,918 26,143 29,518 55,661 
Sg.Burung 237 0 9,319 8,387 13,979 
Jumlah Keseluruhan   107,493 282,211 296,898 656,820 

Skim CHO (bil) FO (bil) RC (bil) DO (bil) DEC (bil) ICD (bil) ICC (bil) DC (bil) UDC (bil)
Sg.Muda 349   1508  203  1474  244 39   65  11  61
Pinang Tunggal 64  279  13  260  50  18  20 
Sg.Jarak 86  48 
Sg.Kulim 79  377  42  590  47  15 
Sg.Acheh 42  352  30  270 
Sg.Burung 98 
Jumlah Keseluruhan 547  2700  288  2642  341  56  99  32  69 

Sebelum sesuatu projek diserahkan untuk penyelengaraan, terlebih dahulukawasan tersebut di menjayajalankan operasinya selama 2 tahun bersamaan dengan lima kali musim penanaman padi. Ini untuk melihat keberkesanan projek-projek yang telah disiapkan dilaksanakan. Sekiranya ada berlaku kecacatan dengan sistem tersebut, tindakkan perlu diambil dari semua aspek samada di baiki atau dikaji semula rekabentuk dan pembinaannya.Penyerahan operasi akan dilakukan apabila sistem tersebut berjalan dengan lancar untuk di menyelengarakan. Unit O&M akan menguruskan   pengoperasian dan penyelengaraan struktur, taliar, parit, jalan ladang dan lain-lain infra yang terdapat di kawasan pengairan. Struktur-struktur lain juga akan dibina sekiranya ada keperluan dari masa kesemasa dan juga dinaiktaraf untuk menjamin keberkesanan sistem pengairan. Diantaranya ialah seperti kerja-kerja penyelengaraan rumah pam,struktur-struktur sediaada, pembersihan parit dan taliair bagi menjamin tiada kebocoran air yang mengalir ke petak-petak sawah. Untuk melicinkan lagi operasi sistem pengairan Kumpulan Penguna Air telah ditubuhkan disetiap kawasan. Pada keseluruhannya, jumlah infra yang ada perlu diselanggarakan pengoperasiannya adalah seperti berikut:-


Muka Surat 1 | 2 

Info Terkini

IADA Pulau Pinang akan membangunkan infrastruktur jelapang padi yang baru di daerah Seb.Perai Tengah iaitu kawasan M5 dan M6 pada tahun 2015.

 

 

 

Jumlah Pelawat
87
146
87
1362
233
5367
506621
Hakcipta Terpelihara © 2015 Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang.
Penterjemahan Google digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai Dipapar Menggunakan IE Versi 9.0, Mozilla Firefox Versi 3.0, Google Chrome Versi 9.0 & Ke Atas Dengan Resolusi  & 1024X768

Kemaskini Terakhir : Rabu, 9 Februari 2022
Ezyweb Content Management System 

FacebookRSS Feed
Jalan Jelawat, Seberang Jaya,
13700 Perai, Pulau Pinang.
Tel : 04-3907801
Fax no : 04-3907803